skip to Main Content
SKREDDERSY DIN BÅT HOS OSS

Vi konstruerer og produserer våre båter med ett mål for øyet – båtene skal være av god kvalitet og kundene skal bli fornøyd. Grunnlaget for løsningene vi lager er basert på kunnskap skapt på erfaringer av både oss selv og tradisjonelle løsninger brukt i generasjoner. Vi ønsker at det vi lager skal være solide og praktiske løsninger som fungerer.

Når det er sagt vil vi også at dette skal ha en moderne innpakning. Vi setter opp spesifikasjoner og ekstrautstyr etter det vi mener båtene i de respektive kategorier trenger. Likevel kan det være ting eller utstyr du som kunde ønsker å ha med i din båt som ikke står på vår utstyrsliste. – Det er her vår store styrke slår til for fullt. Vi kan alltid imøtekomme dine ønsker og spesial tilpasse ditt produkt, slik at båten får ditt personelige preg.

SLIK BYGGES VÅRE BÅTER

Vi benytter flere typer glassfiber i produksjonen av våre modeller. En av typene er den tradisjonelle typen CSM (Chopped Strand Mat), for flest kjent som glassfiber. I tillegg til CSM benyttes vevde glassfibermatter med systematiske fibertråder horisontalt og vertikalt sammen med diagonalvevde fibermatter i ulike tykkelser. Disse glassfibermattene, kombinert med distansemateriale av divinycell gir våre båter en optimal kombinasjon i forhold til styrke og vekt.

Divinycell er et kostbart materiale, derav sin kvalitet. Vi bruker ikke playwood som distansemateriale, fordi dette vil råtne med årene og svekke båtens konstruksjon. Divinycell er et ikke-organisk materiale som vil si at det ikke råtner og fører til delaminering.

Båtproduksjon er en prosess som består av flere ledd. Våre båter blir satt sammen av spesialister innenfor hvert sitt fagområde. Før en båt er komplett må skrog, innerliner og dekk limes og skrus. Dette er en prosess hvor riktig bruk av lim er avgjørende for å få en båt som holder i mange tiår, og ikke svekkes ved vibrasjoner og ytre påkjenninger. Derfor er vi svært nøye i valg og bruk av underleverandører. Dette er viktig for oss – det er dette som gir våre båten den kvaliteten vi står for i alle ledd.

Back To Top
×Close search
Search